Alla våra tjänster

 

Ljungdalens Stugservice

För din egen trygghet!

E-post: aslund2004@yahoo.se

Telefon: 070-377 18 78

Box 111, 840 35 Ljungdalen

Ljungdalens stugservice har flera olika tjänster att tillhandahålla

 

- Stugvärd

- Städning av stugor

- Förmedling av olika tjänster

- Uthyrning av stugor

- snickeri och betong tjänster

- Uthyrning av verktyg

- Nyckelbank

 

LÄNKAR:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Ljungdalens Stugservice, Box 111, 840 35 Ljungdalen. Telefon: 070-377 18 78. E-post: aslund2004@yahoo.se